Jakobssons Smide

Jakobssons Smide tillverkar och monterar dammluckor, intagsgrindar och grindrensare åt kunder inom vattenkraft.
Vi är inriktade på små och mellanstora kraftverk och bland våra kunder finns såväl stora energikoncerner som enskilda dammägare, både privata och kommunala.

Kontaktinformation