Om IDESTA Group

IDESTA-gruppen ägs och drivs av familjen Wahlström. Moderbolag i koncernen är AB IDESTA vars verksamhet består i att äga och utveckla sina dotterbolag.
Moderbolaget fastställer operationella och finansiella mål för respektive företag och bistår dotterbolagen i frågor som avser finansiering, strategiutveckling, förvärv och övergripande försäljning och marknadsföring.

Koncernens dotterbolag drivs som självständiga bolag var för sig med egen ledning specialiserad inom respektive bransch.

Anders Wahlström

073-055 20 17
anders.wahlstrom@idesta.se

Johan Wahlström

073-320 75 02
johan.wahlstrom@idesta.se

Martin Wahlström

070-617 53 98
martin.wahlstrom@idesta.se

Anders Pettersson

070-538 50 91
anders.pettersson@idesta.se

Vår historia

1929 -

IDESTA grundades 1929 av den internationellt erkände arkitekten Sigurd Lewerentz för att designa och utforma dörr- och fönsterpartier i metall och glas.

1956 -

Sigurd Lewerentz lämnar över ansvaret och driften av företaget till sonen Carl Lewerentz.

1968 -

IDESTA köper försäljningsbolaget Svenska Stålprodukter AB och Stans- och verktygsfabriken AB som tillverkar ex rostfria kastruller och senare kantiner inom storkök.

1984 -

Carl Lewerentz säljer IDESTA till Berema AB, ett bolag i Atlas Copco koncernen.

1989 -

IDESTA köps av investbolaget Industrikapital och blir därmed deras första förvärv.

1998 -

IDESTA förvärvas av kylföretaget Coldator Sweden AB.

2000 -

IDESTA förvärvas av familjen Wahlström.

2001 -

IDESTA förvärvar rörelsen i tidigare Steeltech/Electroluxfabriken i Malmö och bildar dotterbolaget IDESTA Foodtech AB.

2005 -

Förvärv av rörelsen i AMSTA Rostfritt AB som flyttas från Kolbäck till Eskilstuna.

2005 -

Etablering av nytt hälftenägt bolag IDESTA Kapp i Izmir, Turkiet, för tillverkning av rostfria gastronormkantiner.

2008 -

Rörelsen i Erland Östlund Smide AB med verksamhet inom specialsvets i Köping och Kungsör förvärvas och namnändras till Weldor AB.

2009 -

Bröderna Jakobssons Smide AB i Kolsva med tillverkning av dammluckor till små- och medelstora vattenkraftverk förvärvas.

2011 -

Förvärv av Standardbox AB i Sölvesborg som tillverkar transportvagnar för kall och varm mat under varumärket SDX.

2019 -

Ergo Load AB i Vara med patenterade produkter inom godssäkring och thermoväggar förvärvas.

2022 -

Plåtspecialisten AB i Malmö med inriktning på legoproduktion i tunnplåt förvärvas. Verksamheterna Idesta Foodtech och Plåtspecialisten samlokaliseras i fastigheten i Arlöv.

2022 -

Icetainer AB i Sölvesborg med tillverkning av kylbrickor för kall servering av mat och dryck förvärvas. Försäljning görs till återförsäljare via hemsida och Idestagruppens säljkår inom Storkök.

2023 -

Disperator AB i Segeltorp förvärvas. Med koppling till Idestagruppens existerande storköksbolag adderas Disperator som marknadsledande tillverkare av avfallskvarnar för kommersiella kök, livsmedelsindustri och marint samt hushåll.
Sigurd Lewerentz

Mer om Sigurd Lewerentz