Disperator

Avfallskvarnar för storkök och hushåll. Ett miljösmart sätt att källsortera matrester
tids- och kostnadseffektivt!

Marknadsledande tillverkare av avfallskvarnar

Efter 40 år som marknadsledande tillverkare av avfallskvarnar till den marina industrin har vår erfarenhet och hängivenhet resulterat i den unika driftsäkerhet som krävs för extrema förhållanden på världshaven. Vår innovationsförmåga har dessutom givit kök i kommuner insamlingssystem och den utrustning för källsortering av matrester som krävs idag och samtidigt är ekonomiskt överkomlig.

Kontaktinformation


Johan Wahlström
VD

073-320 75 02
​​​​​​​johan.wahlstrom@disperator.se